ZAVAROVALNI ZASTOPNIK

Zavarovalni zastopnik

Zavarovalni zastopnik – program za utrjevanje znanja je primeren za vse, ki se pripravljate za izpit za zavarovalnega zastopnika.

Po zakupu je geslo vejavno 2 meseca – ta čas ga lahko neomejeno uporabljate.

V primeru, da nimate kreditne kartice izvedite nakazilo preko spletne banke ali UPN naloga.

Ko zakupite geslo, nam pošljite e-mail, da vam pošljemo geslo za dostop do programa..

E-mail: info@testko.net
Podatki za nakazilo:
ARTEPIN, spletne rešitve, d.o.o., Šišenska cesta 17, 1000 Ljubljana
IBAN: SI56 6100 0002 3812 295, sklic: 00 2024-29

39,00€  29,00€ 

Testko programi vam omogočajo osebni in poklicni razvoj.

Pridobljeno znanje je ključna  prednost pri osebnem in poklicnem napredovanju!

Spletni vprašalnik vam bo v veliko pomoč pri osvajanju znanja, potrebnega za uspešno opravljen izpit.

Vsekakor priporočamo kombinirano uporabo vprašalnika z aktualnim gradivom! 

Vprašalnik Zavarovalni zastopnik

Vprašalnik Zavarovalni zastopnik je sestavljen iz 8. sklopov:

1. finančno področje,
2. zavarovalno-pravne osnove,
3. trženje zavarovanj in pozavarovanj, varstvo potrošnikov in poslovna etika,
4. premoženjska zavarovanje,
5. življenjska zavarovanja,
6. zavarovalni naložbeni produkti,
7. pozavarovanja in
8. preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma na področju zavarovalništva.

Vprašanja so izbirnega dela, kjer je pravilen le en odgovor. Vprašalnik je razdeljen in označen po posameznih sklopih.

Nešteto kombinacij vprašalnika uporabnika privede do edinstvene uporabniške izkušnje. Vprašanja se pri uporabi programa ne ponavljajo in so sestavljena tako, da zahtevajo znanje  natančnost in previdnost.

Pri reševanju pozorno preberite vsako vprašanje. Trditev v odgovoru je lahko pravilna, vendar se ne nanaša na vprašanje.

Zakaj priporočamo uporabo programa Testko?

Za vas smo pripravili vprašalnik, ki vam bo v veliko pomoč pri osvajanju znanja, ki je potrebno za uspešno opravljen izpit in kasnejšo pridobitev licence za zavarovalnega zastopnika.

Raziskave kažejo, da največ znanja sprejmemo takrat,
ko smo v učni proces tudi vpleteni. S prebiranjem ali poslušanjem učne snovi lahko z mislimi odtavamo stran in tako podano znanje ni sprejeto v celoti – zapomnimo si manj kot dejansko slišimo oziroma preberemo.

Odgovarjanje na vprašanja učne snovi nas prisili, da o učni snovi razmišljamo, iščemo odgovore in snov ponavljamo na način,
da si tematiko dejansko tudi zapomnimo.

Program deluje tako, da iz bazena vprašanj naključno izbira vprašanja vezana na temo zavarovalnega zastopanja.
Program je usklajen z aktualnim gradivom in dodatki.

Program vsakič ponudi drugačen test, sestavljen iz 10 vprašanj.
Ko z reševanjem zaključite, pa si lahko ogledate rezultate reševanja, kjer se seznanite z morebitnimi napakami.


  Preizkus programa Testko Zavarovalni Zastopnik


Testko programi ZAVAROVALNIČAR vam omogočajo aktivno pripravo na izpit za zavarovalnega zastopnika in zavarovalnega posrednika.

Spletni vprašalnik vam bo v veliko pomoč pri osvajanju znanja, potrebnega za uspešno opravljen izpit.

Vsekakor priporočamo kombinirano uporabo vprašalnika z aktualnim učnim gradivom!

Izpolnite obrazec in brezplačno preizkusite program Testko Zavarovalni Zastopnik.  Zavarovalničar, Nepremičninar  

za vse, ki se pripravljate na izpit za zavarovalnega zastopnika, zavarovalnega posrednika ali nepremičninskega posrednika. 

ZAVAROVALNI ZASTOPNIK

39,00  29,00€ 

ZAVAROVALNI POSREDNIK - delni
27,00  17,00€ 

ZAVAROVALNI POSREDNIK

47,00  37,00€ 

NEPREMIČNINSKI POSREDNIK

87,00  77,00€