NEPREMIČNINSKI POSREDNIK

Nepremičninski posrednik

Nepremičninski posrednik – program za utrjevanje znanja je primeren za vse, ki se pripravljate za izpit za nepremičninskega posrednika 

Po zakupu je geslo vejavno 2 meseca – lahko ga neomejeno uporabljate.V primeru, da potrebovali podaljšanje gesla, vam bomo podaljšanje uredili brezplačno, ko prejmemo dokazilo o ponovni prijavi na izpit .

V primeru, da nimate kreditne kartice izvedite nakazilo preko spletne banke ali UPN naloga.

Ko zakupite geslo, nam pošljite e-mail, da vam pošljemo geslo za dostop do programa.

E-mail: info@testko.net
Podatki za nakazilo:
ARTEPIN, spletne rešitve, d.o.o., Šišenska cesta 17, 1000 Ljubljana
IBAN: SI56 6100 0002 3812 295, sklic: 00 2024-29

87,00€  77,00€ 

  Nepremičninar 


Testko programi NEPREMIČNINAR vam omogočajo aktivno pripravo na izpit za nepremičninskega posrednika.

Spletni vprašalnik vam bo v veliko pomoč pri osvajanju znanja, potrebnega za uspešno opravljen izpit.

Vsekakor priporočamo kombinirano uporabo vprašalnika z aktualnim učnim gradivom! 

Vprašalnik Nepremičninski posrednik

Vprašalnik Nepremičninski posrednik je sestavljen iz 15. sklopov.

1. Osnove ekonomike in nepremičninskega trga
2. Osnove ocenjevanja vrednosti nepremičnin
3. Stvarnopravna razmerja
4. Obligacijska razmerja
5. Pogodbe v prometu z nepremičninami
6. Zemljiška knjiga
7. Notarske listine pri nepremičninskem poslovanju
8. Stanovanjska razmerja
9. Nepremičninsko posredovanje
10. Davčna ureditev v zvezi z nepremičninami in prometom z nepremičninami
11. Prostorsko načrtovanje in graditev objektov
12. Evidentiranje nepremičnin
13. Osnove investiranja in financiranja nakupa nepremičnin
14. Trženje, aktivnosti in predpisi o oglaševanju
15. Osnovne pisne in ustne poslovne komunikacije in poslovnega bontona

Vprašanja so izbirnega dela, kjer je pravilen le en odgovor. Vprašalnik je tudi razdeljen in označen po posameznih sklopih.

Nešteto možnosti različnih kombinacij vprašalnika uporabnika privede do edinstvene uporabniške izkušnje.
Vprašanja se pri uporabi programa ne ponavljajo in so sestavljena tako, da zahtevajo znanje  natančnost in previdnost.


Zakaj priporočamo uporabo programa Testko?

Za vas smo pripravili vprašalnik, ki vam bo v veliko pomoč pri osvajanju znanja, ki je potrebno za uspešno opravljen izpit in kasnejšo pridobitev licence za nepremičninskega posrednika.

Raziskave kažejo, da največ znanja sprejmemo takrat,
ko smo v učni proces tudi vpleteni.

S prebiranjem ali poslušanjem učne snovi lahko z mislimi odtavamo stran in tako podano znanje ni sprejeto v celoti – zapomnimo si manj kot dejansko slišimo oziroma preberemo.

Odgovarjanje na vprašanja učne snovi nas prisili, da o učni snovi razmišljamo, iščemo odgovore in snov ponavljamo na način,
da si tematiko dejansko tudi zapomnimo.

Program deluje tako, da iz bazena vprašanj naključno izbira vprašanja vezana na teme nepremičninskega posredovanja,
sestavljen je iz 15. sklopov in usklajen z aktualnim učnim gradivom.

Program vsakič ponudi drugačen test, sestavljen iz 15 vprašanj.
Ko z reševanjem zaključite, pa si lahko ogledate rezultate reševanja, kjer se seznanite z morebitnimi napakami.

Pri reševanju pozorno preberite vsako vprašanje. Trditev v odgovoru je lahko pravilna, vendar se ne nanaša na vprašanje.

  Preiskus programa Testko Nepremičninar


Testko program NEPREMIČNINAR vam omogočajo aktivno pripravo na izpit za zavarovalnega zastopnika in zavarovalnega posrednika.

Spletni vprašalnik vam bo v veliko pomoč pri osvajanju znanja, potrebnega za uspešno opravljen izpit.

Vsekakor priporočamo kombinirano uporabo vprašalnika z aktualnim učnim gradivom!

Izpolnite obrazec in brezplačno preiskusite program Testko Nepremičninar.


  Zavarovalničar, Nepremičninar  

za vse, ki se pripravljate na izpit za zavarovalnega zastopnika, zavarovalnega posrednika ali nepremičninskega posrednika. 

ZAVAROVALNI ZASTOPNIK

39,00  29,00€ 

ZAVAROVALNI POSREDNIK - delni
27,00  17,00€ 

ZAVAROVALNI POSREDNIK

47,00  37,00€ 

NEPREMIČNINSKI POSREDNIK

87,00  77,00€