Zavarovalni posrednik

ZAVAROVALNI POSREDNIK
37,00 eur

Zavarovalni posrednik – vprašalnik primeren za vse, ki se pripravljate na opravljanje izpita za zavarovalne posrednike.

Ko poravnate prispevek v višini 37,00 eur, nam po elektronski pošti pošljite potrdilo o plačilu, na podlagi katerega vam bomo poslali račun in dodelili geslo za dostop do spletnega vprašalnika: Zavarovalni posrednik.

Podatki za nakazilo:
ARTEPIN, spletne rešitve, d.o.o.
Šišenska cesta 17, 1000 Ljubljana
Davčna številka: 49460315
IBAN: SI56 6100 0002 3812 295
SKLIC: 00 2021-29

   VPRAŠANJA 1.- 8. SKLOP 

    VPRAŠANJA  9.  SKLOP   

Zavarovalni posrednikZakaj priporočamo uporabo programa?

Za vas smo pripravili vprašalnik, ki vam bo v veliko pomoč pri osvajanju znanja, ki je potrebno za uspešno opravljen izpit in kasnejšo pridobitev licence za zavarovalnega posrednika.

Raziskave kažejo, da največ znanja sprejmemo takrat,
ko smo v učni proces tudi vpleteni.

S prebiranjem ali poslušanjem učne snovi lahko z mislimi odtavamo stran in tako podano znanje ni sprejeto v celoti – zapomnimo si manj kot dejansko slišimo oziroma preberemo.

Odgovarjanje na vprašanja učne snovi nas prisili, da o učni snovi razmišljamo, iščemo odgovore in snov ponavljamo na način,
da si tematiko dejansko tudi zapomnimo.

Program deluje tako, da iz bazena vprašanj naključno izbira vprašanja vezana na teme zavarovalnega zastopanja,
sestavljen je iz 9. sklopov in usklajen z aktualnim gradivom (oktober 2019).

Program vsakič ponudi drugačen test, sestavljen iz 18 vprašanj.
Ko z reševanjem zaključite, pa si lahko ogledate rezultate reševanja, kjer se seznanite z morebitnimi napakami.

Nešteto možnosti različnih kombinacij vprašalnika uporabnika privede do edinstvene uporabniške izkušnje.
Vprašanja se pri uporabi programa ne ponavljajo in so sestavljena tako, da zahtevajo znanje  natančnost in previdnost.

Vprašalnik Zavarovalni posrednik  je sestavljen iz 9. sklopov:

1. finančno področje,
2. zavarovalno-pravne osnove,
3. trženje zavarovanj in pozavarovanj, varstvo potrošnikov in poslovna etika,
4. premoženjska zavarovanje,
5. življenjska zavarovanja,
6. zavarovalni naložbeni produkti,
7. pozavarovanja,
8. preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma na področju zavarovalništva in
9. znanja za posle zavarovalnega posredovanja.

Vprašanja so izbirnega dela, kjer je pravilen le en odgovor. Vprašalnik je tudi razdeljen in označen po posameznih sklopih.

Pri reševanju pozorno preberite vsako vprašanje. Trditev v odgovoru je lahko pravilna, vendar se ne nanaša na vprašanje.