Testko programi vam omogočajo osebni in poklicni razvoj.
Spletni vprašalnik vam bo v veliko pomoč pri osvajanju znanja, potrebnega za uspešno opravljen izpit,
vsekakor priporočamo kombinirano uporabo vprašalnika z aktualnim gradivom!