Akcija!

NEPREMIČNINSKI POSREDNIK

Nepremičninski posrednik – program za utrjevanje znanja je primeren za vse, ki se pripravljate za izpit za nepremičninskega posrednika.

spletni vprašalnik 1. – 15. SKLOP
NEPREMIČNINSKI POSREDNIK     > > >     

77.00

Opis

Vprašalnik Nepremičninski posrednik
je sestavljen iz 15. sklopov.

1. Osnove ekonomike in nepremičninskega trga
2. Osnove ocenjevanja vrednosti nepremičnin
3. Stvarnopravna razmerja
4. Obligacijska razmerja
5. Pogodbe v prometu z nepremičninami
6. Zemljiška knjiga
7. Notarske listine pri nepremičninskem poslovanju
8. Stanovanjska razmerja
9. Nepremičninsko posredovanje
10. Davčna ureditev v zvezi z nepremičninami in prometom z nepremičninami
11. Prostorsko načrtovanje in graditev objektov
12. Evidentiranje nepremičnin
13. Osnove investiranja in financiranja nakupa nepremičnin
14. Trženje, aktivnosti in predpisi o oglaševanju
15. Osnovne pisne in ustne poslovne komunikacije in poslovnega bontona

Vprašanja so izbirnega dela, kjer je pravilen le en odgovor. Vprašalnik je tudi razdeljen in označen po posameznih sklopih.

Nešteto možnosti različnih kombinacij vprašalnika uporabnika privede do edinstvene uporabniške izkušnje.
Vprašanja se pri uporabi programa ne ponavljajo in so sestavljena tako, da zahtevajo znanje  natančnost in previdnost.

Zakaj priporočamo uporabo programa?

Za vas smo pripravili vprašalnik, ki vam bo v veliko pomoč pri osvajanju znanja, ki je potrebno za uspešno opravljen izpit in kasnejšo pridobitev licence za nepremičninskega posrednika.

Raziskave kažejo, da največ znanja sprejmemo takrat,
ko smo v učni proces tudi vpleteni.

S prebiranjem ali poslušanjem učne snovi lahko z mislimi odtavamo stran in tako podano znanje ni sprejeto v celoti – zapomnimo si manj kot dejansko slišimo oziroma preberemo.

Odgovarjanje na vprašanja učne snovi nas prisili, da o učni snovi razmišljamo, iščemo odgovore in snov ponavljamo na način,
da si tematiko dejansko tudi zapomnimo.

Program deluje tako, da iz bazena vprašanj naključno izbira vprašanja vezana na teme nepremičninskega posredovanja,
sestavljen je iz 15. sklopov in usklajen z aktualnim učnim gradivom.

Program vsakič ponudi drugačen test, sestavljen iz 15 vprašanj.
Ko z reševanjem zaključite, pa si lahko ogledate rezultate reševanja, kjer se seznanite z morebitnimi napakami.

Pri reševanju pozorno preberite vsako vprašanje. Trditev v odgovoru je lahko pravilna, vendar se ne nanaša na vprašanje.

Testko programi vam omogočajo osebni in poklicni razvoj.
Pridobljeno znanje je ključna  prednost pri osebnem in poklicnem napredovanju!
Spletni vprašalnik vam bo v veliko pomoč pri osvajanju znanja, potrebnega za uspešno opravljen izpit,
vsekakor priporočamo kombinirano uporabo vprašalnika z aktualnim gradivom

Zavarovalni zastopnik
za vse, ki se pripravljate za izpit za zavarovalnega zastopnika.

Zavarovalni posrednik – delni
za vse, ki  se pripravljajte na delni izpit za zavarovalnega posrednika.

Zavarovalni posrednik
za vse, ki  se pripravljate na izpit za zavarovalnega posrednika.

Nepremičninski posrednik
za vse, ki  se pripravljajte na izpit za nepremičninskega posrednika.