Akcija!

MATEMATIKA

MATEMATIKA – program za utrjevanje znanja za vse, ki se pripravljate na maturo.

SPLETNI VPRAŠALNIK
maturant MATEMATIKA  >>>     

18.00

Opis

Vprašalnik Testko Maturant MATEMATIKA
je sestavljen iz 17. sklopov:

 1. Osnove logike
 2. Množice
 3. Številske množice
 4. Algebrski izrazi, enačbe in neenačbe
 5. Potence in koreni
 6. Geometrija v ravnini in prostoru
 7. Geometrijski liki in telesa
 8. Vektorji v ravnini in prostoru
 9. Pravokotni koordinatni sistem v ravnini
 10. Funkcije
 11. Stožnice
 12. Zaporedja in vrste
 13. Diferencialni račun
 14. Integralski račun
 15. Kombinatorika
 16. Verjetnostni račun
 17. Statistika

Zakaj priporočamo uporabo programa
Testko Maturant MATEMATIKA?

Za vas smo pripravili vprašalnik, ki vam bo v veliko pomoč pri osvajanju znanja, ki je potrebno za uspešno opravljen maturitetni izpit.

Raziskave kažejo, da največ znanja sprejmemo takrat, ko smo v učni proces tudi vpleteni.

S prebiranjem ali poslušanjem učne snovi lahko z mislimi odtavamo stran in tako podano znanje ni sprejeto v celoti – zapomnimo si manj kot dejansko slišimo oziroma preberemo.

Odgovarjanje na vprašanja učne snovi nas prisili, da o učni snovi razmišljamo, iščemo odgovore in snov ponavljamo na način, da si tematiko dejansko tudi zapomnimo.

Program deluje tako, da iz bazena vprašanj naključno izbira vprašanja vezana na maturitetno tematiko in usklajen z aktualnim učnim gradivom.

Program vsakič ponudi drugačen test. Ko z reševanjem zaključite, pa si lahko ogledate rezultate reševanja, kjer se seznanite z morebitnimi napakami.

Nešteto kombinacij uporabnika privede do edinstvene uporabniške izkušnje.
Vprašanja se pri uporabi programa ne ponavljajo in so sestavljena tako, da zahtevajo znanje  natančnost in previdnost.

Vprašanja so izbirnega dela, kjer je pravilen le en odgovor. Vprašalnik je razdeljen in označen po posameznih sklopih.

Pri reševanju pozorno preberite vsako vprašanje. Trditev v odgovoru je lahko pravilna, vendar se ne nanaša na vprašanje.

Testko programi vam omogočajo učenje na aktiven in zanimiv način.
Spletni vprašalnik vam bo v veliko pomoč pri osvajanju znanja, potrebnega za uspešno opravljen maturitetni izpit.
Vsekakor priporočamo kombinirano uporabo vprašalnika z aktualnim učnim gradivom!

komplet MATURANT
za vse, ki se pripravljate na maturo.

ANGLEŠČINA
18.00
-28%

ANGLEŠČINA
za vse, ki se pripravljate na maturo.

MATEMATIKA
18.00
-28%

MATEMATIKA – teorija
za vse, ki se pripravljate na maturo.

SLOVENŠČINA
18.00
-28%

SLOVENŠČINA 
za vse, ki se pripravljate na maturo.