Akcija!

ANGLEŠČINA

Maturant ANGLEŠČINA – program za utrjevanje znanja za vse, ki se pripravljate na maturo.

SPLETNI VPRAŠALNIK
maturant ANGLEŠČINA >>>     

18.00

Opis

Vprašalnik Testko Maturant ANGLEŠČINA
je sestavljen iz 13. sklopov:

 1. Preživljanje prostega časa
 2. Mladi in sodobni svet
 3. Zdrav način življenja
 4. Domače okolje, družina, prijatelji,
 5. Družba in svet v katerem živimo (Slovenija, Evropa, svet)
 6. Narava in njeno nenehno spreminjanje
 7. Nekoč, danes, jutri
 8. Sodobna komunikacija in mediji
 9. Šola, študij, delo, izobraževanje in načrti posameznika za prihodnost
 10. Kultura, umetnost in medkulturnost
 11. Znanost, gospodarstvo in tehnologija
 12. Globalizacija, mobilnost in migracije
 13. Dediščina preteklosti in dosežki sedanjosti

Vprašanja so izbirnega dela, kjer je pravilen le en odgovor. Vprašalnik je tudi razdeljen in označen po posameznih sklopih.

Zakaj priporočamo uporabo programa
Testko Maturant ANGLEŠČINA?

Za vas smo pripravili vprašalnik, ki vam bo v veliko pomoč pri osvajanju znanja, ki je potrebno za uspešno opravljen maturitetni izpit.

Raziskave kažejo, da največ znanja sprejmemo takrat, ko smo v učni proces tudi vpleteni.

S prebiranjem ali poslušanjem učne snovi lahko z mislimi odtavamo stran in tako podano znanje ni sprejeto v celoti – zapomnimo si manj kot dejansko slišimo oziroma preberemo.

Odgovarjanje na vprašanja učne snovi nas prisili, da o učni snovi razmišljamo, iščemo odgovore in snov ponavljamo na način, da si tematiko dejansko tudi zapomnimo.

Program deluje tako, da iz bazena vprašanj naključno izbira vprašanja vezana na maturitetno tematiko, usklajen je z aktualnim učnim gradivom.

Program vsakič ponudi drugačen test. Ko z reševanjem zaključite, pa si lahko ogledate rezultate reševanja, kjer se seznanite z morebitnimi napakami.

Nešteto kombinacij uporabnika privede do edinstvene uporabniške izkušnje. Vprašanja se pri uporabi programa ne ponavljajo in so sestavljena tako, da zahtevajo znanje  natančnost in previdnost.

Pri reševanju pozorno preberite vsako vprašanje. Trditev v odgovoru je lahko pravilna, vendar se ne nanaša na vprašanje.

Testko programi vam omogočajo aktivno in zanimivo učenje.
Spletni vprašalnik vam bo v veliko pomoč pri osvajanju znanja, potrebnega za uspešno opravljen maturitetni izpit.
Vsekakor priporočamo kombinirano uporabo vprašalnika z aktualnim gradivom!

komplet MATURANT
za vse, ki se pripravljate na maturo.

ANGLEŠČINA
18.00
-28%

ANGLEŠČINA
za vse, ki se pripravljate na maturo.

MATEMATIKA
18.00
-28%

MATEMATIKA – teorija
za vse, ki se pripravljate na maturo.

SLOVENŠČINA
18.00
-28%

SLOVENŠČINA
za vse, ki se pripravljate na maturo.